Past trainings

17 Jun 2021
Juridische mechanismen rond hedendaags bedrog : capita selecta. (WEBINAR) Speaker: Geert Lenssens (Advocaat SQLAW)

Een update rond moderne en recente vormen van bedrog

23 Sep 2021
Privacy in de onderneming: capita selecta IFA training

Inzicht in de verschillende privacyregels die gelden binnen de werksfeer

25 Nov 2021
BTW-Fraude: update 2021 BTW-Fraude: update 2021

Speaker : Mrs. An Deconinck, adviseur-generaal, gewestelijk directeur en Mrs Katrien Windey , adviseur Bijzondere belastinginspectie (BBI)

27 Jan 2022
Voedselfraude : aandachtspunten voor de forensic auditor Aandachtspunten voor de forensic auditor

Doelstelling van dit seminarie is om de RFA bewust te maken van verschillende fraude-typologieën die met voedsel te maken kunnen hebben. De RFA zal hiermee in de meeste gevallen slechts onrechtstreeks mee geconfronteerd worden bij het onderzoek naar de financiële gevolgen m.b.t. dergelijke fraude. De spreker zal stilstaan bij een aantal aandachtspunten inzake de wijze van bewijsgaring evenals de aanduiding van een aantal specifieke bepalingen die buiten het algemeen strafrecht van toepassing kunnen zijn.

17 Feb 2022
La preuve en matière pénale à la suite de l’arrêt Antigone Sujet recommandé pour les RFA

La preuve en matière pénale à la suite de l’arrêt Antigone: le RFA doit avoir une bonne compréhension des différents points de vue jurisprudentiels sur la preuve pénale. Ce séminaire a pour but de vous informer des derniers développements.

17 Mar 2022
Cloud investigations Computer Forensics Training

An RFA should have basic knowledge about the possibilities and difficulties regarding the investigation of cloud based data storage. The speaker will demonstrate some practical tools and address some legal obstacles in collecting evidence stored in the cloud.

28 Apr 2022
Mededingingsrecht en fraude Juridische training

Dit seminarie heeft als doel om de RFA attent te maken op de mogelijke gelijkenissen inzake praktijken van oneerlijke mededingen tussen bedrijven en de strafrechtelijke bepalingen zoals oplichting of misbruik van vertrouwen.

19 May 2022
Le droit au mensonge Legal training

Le séminaire examine, à travers de nombreux exemples, l’appréhension faite « en droit » de mensonges particuliers

16 Jun 2022
The European Public Prosecutor’s Office The European Public Prosecutor’s Office

The EPPO (www.eppo.europa.eu) is an independent Union body competent to fight crimes against the Union budget. The EPPO launched its operations on 01 June 2021. The speaker will inform us about the achievements and conclusions of the first year of working of this new body.

22 Sep 2022
Strafrechtelijk onderzoek naar de misdrijven ivm de staat van faillissement Strafrechtelijk onderzoek naar de misdrijven ivm de staat van faillissement

Er wordt verwacht dat het post-corona-tijdperk en de huidige kosteninflatie zullen leiden tot meer faillissementen. Het is daarom belangrijk om als RFA kennis te hebben van de elementen die doen besluiten tot een frauduleus faillissement.

24 Nov 2022
BBI’s interpretation of art. 344 : Belgian anti abuse rule, capita selecta BBI’s interpretation of art. 344 : Belgian anti abuse rule, capita selecta

Bij het onderzoek naar financiële fraude heeft de RFA vaak met dezelfde problematieken te maken als de BBI bij de evaluatie van fiscale rechtsregels.

23 Mar 2023
LA FRAUDE AU CREDIT LA FRAUDE AU CREDIT

Le chercheur forensique ou RFA doit avoir reconnaitre une fraude au crédit. Notre conférencier, Mr. Erik Teerlinck (ING) explique les aspects les plus importants de la fraude lors d'une demande de crédit bancaire ou de crédit à la consommation : quelles parties jouent quel rôle et quelles typologies sont utilisées. Plusieurs capita selecta sont discutés.

27 Apr 2023
GEBRUIK VAN VERKLARINGEN IN HET STRAFPROCES GEBRUIK VAN VERKLARINGEN IN HET STRAFPROCES

Elke forensisch auditor of RFA wordt tijdens zijn onderzoek geconfronteerd met verschillende verdachtenverklaringen, al dan niet tegenstrijdig. Wat is de juridische draagkracht van deze verklaring en hoe moeten wij hiermee omgaan ? In welke mate is een verklaring doorslaggevend bij een moeilijke bewijsvoering?

25 May 2023
FORENSIC DATA ANALYTCS (IN AN SAP-ENVIRONMENT) FORENSIC DATA ANALYTCS (IN AN SAP-ENVIRONMENT)

This seminar will give the RFA an understanding of several methods that can be used in order to investigate fraud or to test fraud prevention through data analytics.

21 Sep 2023
LA PREUVE EN MATIÈRE CIVILE ET D’ENTREPRISE : NOUVEAUTES ET ACTUALITES LA PREUVE EN MATIÈRE CIVILE ET D’ENTREPRISE : NOUVEAUTES ET ACTUALITES

Le chercheur forensique ou RFA doit avoir connaissance de la différence entre la preuve en matière civile et la preuve entre ou contre les entreprises. Ces règles de preuve ont été modifiées à plusieurs égards suite à l’entrée en vigueur de la loi portant réforme du droit des entreprises et du huitième livre du nouveau Code civil.

16 Nov 2023
Tax Fraud by transfer pricing and other intercompany transactions The month of November is traditionally our tax fraud month, in cooperation with our colleagues of the BBI

The month of November is traditionally our tax fraud month, in cooperation with our colleagues of the BBI.

28 Feb 2024
Studienamiddag Nieuwe ontwikkelingen in de witwasbestrijding Subscribe via: https://www.policingandsecurity.be/activity/studiedag-witwassen/

“België wast witter dan wit”, was de ondertoon destijds van een bijdrage van Raf Verstraeten en Dirk Dewandeleer over de witwaswet van 7 april 1995 in het Rechtskundig Weekblad. Ondertussen zijn we bijna 30 jaar verder en is ook in de praktijk gebleken dat België inderdaad een van de strengste strafrechtelijke witwasbepalingen heeft in Europa en zelfs daarbuiten. Daarnaast zien we dat ook de (preventieve) AML-regelgeving binnen de EU steeds verder wordt geharmoniseerd. Graag delen we tijdens dit seminar enkele belangrijke ontwikkelingen op het gebied van AML met u, niet alleen vanuit de regelgeving zelf, maar ook vanuit de rechtshandhavingspraktijk.

29 Feb 2024
Training: Transport en fraude: rol van de tussenpersonen Transport en fraude: rol van de tussenpersonen

Een zeer belangrijke schakel bij verschillende soorten van fraude is het transport van goederen. Verschillende (administratieve) beveiligingen zijn voorzien maar worden gemanipuleerd. Onze spreker, dhr. Dirk Noels (QLAW-advocaten), specialist in het transportrecht, gaat met ons de keten van tussenpersonen in de (internationale) transportsector doorlopen en ons wijzen op hun mogelijke rol bij fraude. Dit seminarie heeft als doel de RFA algemene inzichten te geven in de schakels binnen het transportproces zodat de RFA zijn onderzoek gericht kan sturen.

14 Mar 2024
IFA - Rondetafel: De rechten en plichten van betrokkenen bij een forensische audit IFA - Rondetafel

Bij elke soort fraudeonderzoek zijn er richtlijnen over het correcte verloop ervan. Ook de rechten en plichten van getuigen en onderzochte personen worden hierin verduidelijkt. Ook bij forensische audits zijn deze rechten en plichten terug te vinden in specifieke regelgeving, zoals in een wet of in beroepsstandaarden, afhankelijk van het toepassingsgebied. Wijken deze bij een forensische audit af van de rechten en plichten van verdachten en getuigen in een strafrechtelijk onderzoek? En zo ja, in welke zin?

16 May 2024
Training: Fraude bij faillissement, vereffeningen en gerechtelijke reorganisaties Fraude bij faillissement, vereffeningen en gerechtelijke reorganisaties

De drempel om fraude te plegen bij ondernemingen in moeilijkheden verlaagt in functie van het einde. Onze spreker, Meester Borg Moestermans (Bannister advocaten) is reeds meer dan 25 jaar advocaat en curator te Antwerpen. Samen met de deelnemers bespreekt hij diverse aspecten van (mogelijke) fraude in het kader van faillissementen, vereffeningen en gerechtelijke reorganisaties. Waar ligt de scheidingslijn, het morele element,… capita selecta. Een spreker met zoveel jaren ervaring nodigt uit tot een interactieve deelname aan dit seminarie.

13 Jun 2024
Training : Les avocats et le blanchiment : Actualités, enjeux et perspectives Les avocats et le blanchiment : Actualités, enjeux et perspectives

La problématique du blanchiment de capitaux, sous l’angle spécifique de ses implications pour la profession d’avocat est un point de vue important pour le rechercheur forensique ou RFA. Ce séminaire abordera non seulement les contours de l’assujettissement de l’avocat à la réglementation préventive du blanchiment mais aussi, examinera avec attention la portée de l’exercice du secret professionnel dont les contours ont été fixés à plusieurs reprises tant par la Cour de justice de l’Union Européenne que par la Cour constitutionnelle.

Group membership

sponsor logo PricewaterhouseCoopers Forensic Services sponsor logo RSM interaudit sponsor logo i-Force sponsor logo KPMG sponsor logo Federale Interne Audit sponsor logo B3TER sponsor logo Finvision