Speaker

De spreker van dit seminarie, ir. Eveline Notebaert, kwaliteitsmanager inzake voedselveiligheid is auteur van het boek “Voedselfraude”, 2017, Die Keure. Sinds 2018 doceert ze eveneens HACCP als gastprofessor aan de Faculteit Dierengeneeskunde, Departement Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid van de Universiteit Gent.

Omschrijving

Doelstelling van dit seminarie is om de RFA bewust te maken van verschillende fraude-typologieën die met voedsel te maken kunnen hebben. De RFA zal hiermee in de meeste gevallen slechts onrechtstreeks mee geconfronteerd worden bij het onderzoek naar de financiële gevolgen m.b.t. dergelijke fraude. De spreker zal stilstaan bij een aantal aandachtspunten inzake de wijze van bewijsgaring evenals de aanduiding van een aantal specifieke bepalingen die buiten het algemeen strafrecht van toepassing kunnen zijn.

Het seminarie kan zowel fysiek (RSM Auditors, Lozenberg 22 b 3 B 1932 Zaventem) als via Webinar worden gevolgd.

Details

Thu 27 January 2022
14:00
17:00
4
RSM Zaventem, Lozenberg 22, 1931 Sint Stevens Woluwe
100
NL

Location

Group membership

sponsor logo EY Forensic & Integrity Services sponsor logo HLB Dodémont-Van Impe sponsor logo PricewaterhouseCoopers Forensic Services sponsor logo RSM interaudit sponsor logo i-Force sponsor logo MAZARS Bedrijfsrevisoren cvba