Trainings

28 Feb 2024
Studienamiddag Nieuwe ontwikkelingen in de witwasbestrijding Subscribe via: https://www.policingandsecurity.be/activity/studiedag-witwassen/

“België wast witter dan wit”, was de ondertoon destijds van een bijdrage van Raf Verstraeten en Dirk Dewandeleer over de witwaswet van 7 april 1995 in het Rechtskundig Weekblad. Ondertussen zijn we bijna 30 jaar verder en is ook in de praktijk gebleken dat België inderdaad een van de strengste strafrechtelijke witwasbepalingen heeft in Europa en zelfs daarbuiten. Daarnaast zien we dat ook de (preventieve) AML-regelgeving binnen de EU steeds verder wordt geharmoniseerd. Graag delen we tijdens dit seminar enkele belangrijke ontwikkelingen op het gebied van AML met u, niet alleen vanuit de regelgeving zelf, maar ook vanuit de rechtshandhavingspraktijk.

29 Feb 2024
Training: Transport en fraude: rol van de tussenpersonen Transport en fraude: rol van de tussenpersonen

Een zeer belangrijke schakel bij verschillende soorten van fraude is het transport van goederen. Verschillende (administratieve) beveiligingen zijn voorzien maar worden gemanipuleerd. Onze spreker, dhr. Dirk Noels (QLAW-advocaten), specialist in het transportrecht, gaat met ons de keten van tussenpersonen in de (internationale) transportsector doorlopen en ons wijzen op hun mogelijke rol bij fraude. Dit seminarie heeft als doel de RFA algemene inzichten te geven in de schakels binnen het transportproces zodat de RFA zijn onderzoek gericht kan sturen.

14 Mar 2024
IFA - Rondetafel: De rechten en plichten van betrokkenen bij een forensische audit IFA - Rondetafel

Bij elke soort fraudeonderzoek zijn er richtlijnen over het correcte verloop ervan. Ook de rechten en plichten van getuigen en onderzochte personen worden hierin verduidelijkt. Het gaat dan bijvoorbeeld  om de plicht aanwezig te zijn op het gesprek, het recht op bijstand van een raadspersoon, het recht om geconfronteerd te worden met de vaststellingen, het recht om de verklaring na te lezen,… Ook bij forensische audits zijn deze rechten en plichten terug te vinden in specifieke regelgeving, zoals in een wet of in beroepsstandaarden, afhankelijk van het toepassingsgebied. Wijken deze bij een forensische audit af van de rechten en plichten van verdachten en getuigen in een strafrechtelijk onderzoek? En zo ja, in welke zin? Tijdens een rondetafelgesprek wisselen we kennis uit over de toepassing van deze rechten en plichten binnen verschillende onderzoeksomgevingen en gaan we op zoek naar goede praktijken bij een forensische audit.

16 May 2024
Fraude bij faillissement, vereffeningen en gerechtelijke reorganisaties Fraude bij faillissement, vereffeningen en gerechtelijke reorganisaties

De drempel om fraude te plegen bij ondernemingen in moeilijkheden verlaagt in functie van het einde. Onze spreker, Meester Borg Moestermans (Bannister advocaten) is reeds meer dan 25 jaar advocaat en curator te Antwerpen. Samen met de deelnemers bespreekt hij diverse aspecten van (mogelijke) fraude in het kader van faillissementen, vereffeningen en gerechtelijke reorganisaties. Waar ligt de scheidingslijn, het morele element,… capita selecta. Een spreker met zoveel jaren ervaring nodigt uit tot een interactieve deelname aan dit seminarie.

Group membership

sponsor logo EY Forensic & Integrity Services sponsor logo HLB Dodémont-Van Impe sponsor logo PricewaterhouseCoopers Forensic Services sponsor logo RSM interaudit sponsor logo i-Force sponsor logo Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst