Overweldigende (Britse) publieke steun voor klokkenluiders

Bart DE BIE posted on 22/02/2013 in Themes

Volgens een recente studie van de University of Greenwich vinden 4 op de 5 Britten dat klokkenluiders moeten worden gesteund om ernstig wangedrag te melden, zelfs als dat zou betekenen dat ‘inside’ informatie moet worden bekend gemaakt.

De helft van de 2000 respondenten - allen werknemers - zijn tevens van oordeel dat klokkenluiden een geoorloofde actie is. Terzelftertijd vinden ze evenwel dat de samenleving onvoldoende steun biedt aan klokkenluiders.

¾ van bevraagden gaven daarnaast aan dat wanneer ze zelf onaanvaardbaar gedrag zouden vaststellen ze zich persoonlijk verplicht voelden dit intern te melden. Een kleiner deel had er evenwel vertrouwen in dat hun bedrijf het wangedrag zou stoppen en minder dan de helft gelooft dat het lijnmanagement klokkenluiders in bescherming zou nemen.

Tenslotte meent 9 op 10 Britten dat een klokkenluider de mogelijkheid moet krijgen om de media te gebruiken om de aandacht te vestigen op een wanpraktijk, hetzij van in den beginne als daar specifieke redenen toe zijn, hetzij als laatste redmiddel.

Dr. Wim Vandekerckhove die het onderzoek heeft geleid is van oordeel dat de resultaten van deze studie best mee als input worden gebruikt bij de op til staande wijziging van de bestaande klokkenluiderswetgeving in Groot-Brittanië. Hij pleit voor een betere bescherming en ondersteuning voor klokkenluiders om intern melden te stimuleren.

Het volgende onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Seriously? Jordan Belfort, guilty of stock fraud as portrayed in “The Wolf of Wall Street,” is now suing the film’s… https://t.co/5cUhjnl6td

24/01/2020 19:00 TheACFE

In our latest blog post, "A Tale of Two Cultures," Rupert Evill dissects the differences between Japanese culture a… https://t.co/stOxkUKiLP

24/01/2020 17:05 TheACFE

When FBI agents found nearly $400K in cash stored in a gun safe, it eventually led to the discovery of a $48 millio… https://t.co/48Vll8nwtw

24/01/2020 15:00 TheACFE

Africa's richest woman, Isabel dos Santos, has been accused of fraud and money laundering. A banker, who was implic… https://t.co/3gItcqwhHj

24/01/2020 10:00 TheACFE

In de aanpak van #offshore #belastingontduiking was er deze week een internationale actie bij een financiële instel… https://t.co/d2uhRDBw31

23/01/2020 14:03 FIOD