Activities

Training

Wet op de overheidsopdrachten : forensic views part 2 (WEBINAR)

Date: 27/05/2021, 14:00
Location: On-line
PE: 3

Date: 27/05/2021, 14:00 -16:00 u

PE : 3

Speaker : Prof. Kris Wauters (KUL)

 

De Corona-crisis en het hierop volgende relancebeleid zullen leiden tot een toename aan subsidiedossiers in zowel profit als non-profit. Een forensisch auditor die een opdracht aanvaard die betrekking heeft op een publieke overheid of gesubsidieerde entiteit dient vertrouwd te zijn met de wet op de overheidsopdrachten.

Professor Kris Wauters (KUL) zal ons een update geven van de recente ontwikkelingen met de nadruk op die aspecten die gemakkelijk tot een “onregelmatigheid” kunnen leiden. Er is sprake van fraude wanneer deze onregelmatigheid moedwillig in het aanbestedingsproces wordt ingebracht.  De nadruk ligt in de bespreking van specifieke rechtspraak als uitgangspunt en praktische voorbeelden om ons op zwakke punten in het aanbestedingsproces te wijzen.

 

De spreker zal omwille van de belangrijkheid van dit topic, het seminarie in twee delen brengen : deel 1 op 20/5/2021 en deel 2 op 27/05/2021. Er dient apart ingeschreven te worden voor elk deel.

Spoken language: NL